header top

Szkoła Off-Line

Utworzono: środa, 17, maj 2017
danielmajewski

gry planszowe

Wyniki konkursu "Wiosna wokół nas"

Utworzono: wtorek, 16, maj 2017
danielmajewski

Organizatorzy III Edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego "Wiosna wokół nas" serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za nadesłanie pięknych prac, a zwycięzcom konkursu serdecznie gratulują ! Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wszystkie prace były bardzo interesujące i pomysłowe. Zgodnie z regulaminem jury dokonało oceny wszystkich nadesłanych prac biorąc pod uwagę: samodzielność, tematykę oraz różnorodność stosowanych technik.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom wysokiego poziomu nadesłanych prac

Czytaj więcej...

Uwaga Rodzice!!!

Utworzono: wtorek, 16, maj 2017
danielmajewski

info rodziceRodziców kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych prosimy w dniach 17 – 23 maja 2017r. o podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub z klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 w roku szkolnym 2017/18.
Brak deklaracji w wymaganym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją miejsca w szkole.

Wyniki konkursu „Kangur 2017”

Utworzono: poniedziałek, 15, maj 2017
danielmajewski

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich.. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontières", skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Czytaj więcej...

Wypłata stypendium szkolnego 2017

Utworzono: piątek, 12, maj 2017
danielmajewski

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2017r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

Czytaj więcej...