header top

Program „Nie pal przy mnie proszę”

Utworzono: czwartek, 15, czerwiec 2017 danielmajewski

20170524 104646

W roku szkolnym 2016/17 (maj) uczniowie klas III uczestniczyli w kolejnej edycji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Odbywał się on przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku

Założenia ogólne programu

- Stanowi on drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym

- Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

- Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

- W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)

- Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

- Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Odsłony: 132