header top

Program „Czyste powietrze wokół Nas”

Utworzono: piątek, 02, czerwiec 2017 danielmajewski

PART 1496133825625W II półroczu roku szkolnego 2016/17, w oddziale „0” odbywały się zajęcia w ramach programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół Nas”. Odbyły się 4 warsztaty o charakterze profilaktycznym:

- wycieczka - obserwacja różnych rodzajów dymów;

- nauka piosenki o Dinusiu;

- realizacja tematu „Co i dlaczego dymi?”;

- realizacja tematu „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Cele kampanii:

- ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku;

- zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego;

- zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów;

- rozwijanie umiejętności zachowania się, gdy dorośli palą papierosy w ich obecności.

Odsłony: 116