header top

button profilaktyka

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Utworzono: sobota, 13, maj 2017
danielmajewski

20170407 144856W dniach 28.03- 31.03 w naszej szkole uczniowie wraz z gronem pedagogicznym obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU. W związku z tym w naszej szkole zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć:

- w klasach 0 – III SP wychowawcy przeprowadzili pogadanki o odmienności i tolerancji wobec kolegów i koleżanek z autyzmem;

- w klasach IV – VI SP zostały przeprowadzone godziny wychowawcze pt. „Tacy sami… autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”;

- w klasach I – III gimnazjum „Tacy jak wy”;

Czytaj więcej...

Między nami kobietkami

Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 28.02.2017 r. dziewczęta z klas VI szkoły podstawowej uczestniczyły w warsztatach w ramach programu edukacyjnego pt. „Między nami kobietkami”, prowadzonych przez p. Katarzynę Kuźniacką – Prelegentkę Działu Edukacji i Profilaktyki Procter&Gamble Operations Polska Sp.z o.o. Przedstawiciel firmy przeprowadza zajęcia na zlecenie MENiS.

Cele zajęć:

- zapoznanie ze specyfiką okresu dojrzewania;

- poznanie podstaw właściwej higieny;

- przygotowanie na zmiany zachodzące w kobiecym ciele.

Cyberprzemoc

Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 17 i 18.01.2017 r., w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/17, tj. kształtowania postaw i wychowania do wartości, na godzinach do dyspozycji wychowawców w II grupie wiekowej, czyli IV – VI klasach szkoły podstawowej oraz I – III klasach gimnazjum odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie przemocy z użyciem mediów elektronicznych (cyberprzemoc).

Zajęcia odbyły się w oparciu o opracowane wcześniej scenariusze z wykorzystaniem materiałów z Fundacji „Dzieci Niczyje”. Uczniowie obejrzeli także kilka filmów edukacyjnych o tematyce cyberprzemocy i „hejtowania” w Sieci.

Czytaj więcej...

Pirotechnika

Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 19.12.2016 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I – III gimnazjum na temat „Pirotechnika – zagrożenia i bezpieczeństwo”. Zajęcia były prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Włocławku.
Celem spotkania, było wpojenie dzieciom zasad właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z materiałami pirotechnicznymi i uważanymi za niebezpieczne oraz ukazanie następstw lekkomyślnej zabawy wskazanymi materiałami.

Pokaz filmu "Obietnica"

Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 9.12.2016 uczniowie klas III gimnazjum realizując zadania Szkolnego Programu Profilaktyki uczestniczyli w Multikinie w pokazie filmu „Obietnica”. Sens filmowy poprzedzony był pogadanką przeprowadzoną przez funkcjonariusza Wydziału Prewencji KMP we Włocławku na temat cyberprzemocy  i dehejteryzacji. Seans odbył się w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/17, tj. kształtowania postaw i wychowania do wartości, propagowania profilaktyki przemocy rówieśniczej.

Więcej artykułów…