header top

Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

Utworzono: sobota, 25, marzec 2017 danielmajewski

W dniu 23 marca 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, zorganizowały coroczną imprezę - Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. W imprezie udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami.

Cele imprezy: zaplanowanie własnej kariery zawodowej

- przedstawienie oferty edukacyjnej placówek ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 w mieście i regionie,

- przedstawienie informacji na temat kryteriów naboru poszczególnych szkół,

- zainteresowanie młodzieży ofertą zajęć pozalekcyjnych placówek oświatowych,

- prezentacja pożądanych zawodów, wykonywanych przez rzemieślników,

- umożliwienie spotkania z przedsiębiorcami; indywidualny kontakt z przedstawicielami zawodów;

Oferty edukacyjne szkół cieszyły się ogromną popularnością i zainteresowaniem młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

Odsłony: 108