header top

Dyżur doradcy zawodowego z PPP

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017 danielmajewski

W czasie cyklicznych zebrań dla rodziców uczniów gimnazjum w dniu 21.01.2017r., w gabinecie pedagoga szkolnego dyżur pełnił - p. M. Gawroński - doradca zawodowy PPP we Włocławku. Doradca udzielał indywidualnych porad rodzicom uczniów klas III, szczególnie osobom, których dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różnorodne dysfunkcje i przeciwwskazania do wyboru zawodu. Z konsultacji korzystali także rodzice uczniów niezdecydowanych, co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas ww. zebrań z rodzicami uczniów klas III gimnazjum spotkały się także przedstawicielki Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku – celem było przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły na kolejny rok szkolny oraz zachęcenie, do podjęcia nauki w tej szkole.

Odsłony: 241