header top

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Utworzono: czwartek, 21, wrzesień 2017
Marcin Szachowski

czym skorupka naglowek

Od września bieżącego roku firma PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska (Lider) i Miasto Gmina Włocławek (Partner) realizują projekt partnerski pn. „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
Całkowity koszt projektu wynosi 1800000,00 zł.

Czytaj więcej...

Szkoła Offline 2017

Utworzono: poniedziałek, 18, wrzesień 2017
danielmajewski

szkola offline2017

Sprzątanie Świata

Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017
danielmajewski

Sprzatanie swiata

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku w roku szkolnym 2017/2018

Utworzono: piątek, 01, wrzesień 2017
Marcin Szachowski

pedagog11

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2017 r.- 15.09.2017 r. rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sięo stypendium szkolne nie może być w roku 2017 większa niż 514 zł netto na jednego członka w rodzinie. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski można pobrać w szkole lub ze strony internetowej BIP UM Włocławek

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A.

Świadczenia wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Czytaj więcej...

Głosuj na Park ćwiczeń gimnastycznych przy ZSI

Utworzono: środa, 30, sierpień 2017
Marcin Szachowski

UWAGA!!!

logo wloclawek

Bardzo prosimy mieszkańców osiedla Zazamcze o zagłosowanie na projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego pt: Park ćwiczeń gimnastycznych i siłowych przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.

 W ramach tej inwestycji będzie wykonana siłownia zewnętrzna w skład, której wejdą przyrządy siłowe, zestaw drążków, drabinek (street workout) oraz dwóch betonowych stołów do tenisa stołowego. Wszystkie te przyrządy będą znajdowały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Wienieckiej obok placu zabaw.

Głosować można:

 - przez stronę internetową www.wloclawek.budzet-obywatelski.org/

 - poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny w UM (ul. Zielony Rynek, Kościuszki oraz 3 maja). Kartę można pobrać ze strony internetowej UM Włocławek.

 - przez przesłanie karty do głosowania drogą pocztową na adres UM Włocławek.

Więcej artykułów…